Potrzebujemy krwi A RhD+

Potrzebujemy krwi B RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Dział Preparatyki

Autor: Anna Ostrowska

Dział Preparatyki zajmuje się przerobem krwi pełnej konserwowanej pobranej w Terenowych Oddziałach, na ekipach i w Dziale Pobierania.

Z tej krwi wytwarzane są podstawowe składniki krwi:
1. Koncentrat krwinek czerwonych
2. Osocze świeżo mrożone / do karencjonowania i frakcjonowania /
3. Koncentrat krwinek płytkowych / z osocza bogatopłytkowego i kożuszków
 leukocytarno-płytkowych/
4. Krioprecypitat metodą syfonową
5. Mrożony koncentrat krwinek płytkowych
6. Mrożony koncentrat krwinek czerwonych do szczepień

Na zapotrzebowania szpitali województwa podkarpackiego produkujemy:
1. Ubogoluekocytarne składniki krwi
2. Napromieniowane składniki krwi
3. Rozmrażane składniki krwi
4. Rekonsytuowane  składniki krwi
5. Przemywane składniki krwi

Posiadany sprzęt i urządzenia:
1. Wirówki
2. Automatyczne prasy do preparatyki krwi
3. Zgrzewarki do sterylnych połączeń drenów
4. Zamrażarki do szokowego mrożenia osocza i składników krwi
5. Radiator Gammacell do napromieniania skladników krwi
6. Inkubatory do przechowywania składników płytkowych
7. Specjalistyczny sprzęt chłodniczy i mroźniczy
8. Rollery automatyczne
9. System komputerowy Bank Krwi

 

 Zdjęcia z Działu Preparatyki:

preparaty

preparaty1

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze

Kontakt dla Ozdrowieńców

poniedziałek - piątek od 7.00 do 14.00
tel. 17 86-726-71, 17 86-720-30 wew. 34, 39, 58
e-mail: ozdrowieniec@rckk.rzeszow.pl