Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Dziedziczenie grup krwi

Grupy krwi determinowane są genetycznie i dziedziczone zgodnie z charakterem ich genów.

Dziedziczenie grup krwi układu AB0

Matka

Ojciec

0

A

B

AB

0

0

0 lub A

0 lub B

A lub B

A

0 lub A

0 lub A

0, A, B lub AB

A, B lub AB

B

0 lub B

0, A, B lub AB

0 lub B

A, B lub AB

AB

A lub B

A, B lub AB

A, B lub AB

A, B lub AB

Dziedziczenie grup krwi układu Rh

Matka

Ojciec

DD (RhD+)

Dd (RhD+)

dd (RhD−)

DD (RhD+)

DD (RhD+)

DD lub Dd (RhD+)

Dd (RhD+)

Dd (RhD+)

DD lub Dd (RhD+)

DD lub Dd (RhD+) lub dd (RhD−)

Dd (RhD+) lub dd (RhD−)

dd (RhD−)

Dd (RhD+)

Dd (RhD+) lub dd (RhD−)

dd (RhD−)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze