Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Dziedziczenie grup krwi

Grupy krwi determinowane są genetycznie i dziedziczone zgodnie z charakterem ich genów.

Dziedziczenie grup krwi układu AB0

Matka

Ojciec

0

A

B

AB

0

0

0 lub A

0 lub B

A lub B

A

0 lub A

0 lub A

0, A, B lub AB

A, B lub AB

B

0 lub B

0, A, B lub AB

0 lub B

A, B lub AB

AB

A lub B

A, B lub AB

A, B lub AB

A, B lub AB

Dziedziczenie grup krwi układu Rh

Matka

Ojciec

DD (RhD+)

Dd (RhD+)

dd (RhD−)

DD (RhD+)

DD (RhD+)

DD lub Dd (RhD+)

Dd (RhD+)

Dd (RhD+)

DD lub Dd (RhD+)

DD lub Dd (RhD+) lub dd (RhD−)

Dd (RhD+) lub dd (RhD−)

dd (RhD−)

Dd (RhD+)

Dd (RhD+) lub dd (RhD−)

dd (RhD−)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00