Szkolenia lekarzy

Szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej i profilaktyki AIDS zostało zaplanowane z podziałem na 4 grupy, w następujących terminach:

 

30.03.- 03.04.2020 r. – I grupa
03.04.2020 r - szkolenie z zakresu profilaktyki AIDS - odwołane

20.04.- 24.04.2020 r. – II grupa
20.04.2020 r. - szkolenie z zakresu profilaktyki AIDS - odwołane

07.09.- 11.09.2020 r. – III grupa
07.09.2020 r. - szkolenie z zakresu profilaktyki AIDS

03.09.2020 r. – IV grupa (lekarze dentyści) - szkolenie z zakresu profilaktyki AIDS

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30
środa 7:00 – 17:00