Potrzebujemy krwi 0 RhD+

Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD+

Szkolenia lekarzy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie uprzejmie informuje, że program szkolenia w zakresie transfuzjologii klinicznej i profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia AIDS dla lekarzy stażystów wygląda następująco:

03-07.04.2017 r. gr. I

10-14.04.2017 r. gr II

24-28.04.2017 r. gr III

15.05.2017 r. gr. IV

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00

tel. /17/ 867 20 33
Godziny pracy od 7.00 do 14.35