Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Szkolenia lekarzy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie uprzejmie informuje, że program szkolenia w zakresie transfuzjologii klinicznej i profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia AIDS dla lekarzy stażystów wygląda następująco:

01.04.- 05.04.2019 r. – I grupa

08.04.- 12.04.2019 r. – II grupa

02.09.- 06.09.2019 r. – III grupa

16.09.2019 r. – IV grupa (lekarze dentyści)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00