Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi B RhD-

Komu potrzebna jest krew

Szkolenia z zakresu immunologii transfuzjologicznej

Program szkoleń z zakresu immunologii transfuzjologicznej

Szkolenia z zakresu immunologii transfuzjologicznej dotyczą pracowników Pracowni Serologii Transfuzjologicznej województwa podkarpackiego. Szkolenie ma charakter zajęć teoretycznych oraz praktycznych i organizowane jest na wniosek kierownika pracowni dla konkretnego pracownika. 

Realizowane programy szkoleń:

1. Szkolenie podstawowe:

Szkolenie daje uprawnienia do pracy przez okres minimum 1 roku pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego z uprawnieniami do samodzielnej pracy i autoryzacji wyników.

  • Program dla diagnostów laboratoryjnych lub lekarzy- 15 dni
  • Program dla techników analityki medycznej- 10 dni

2. Szkolenie weryfikacyjne: program 2-dniowy

Szkolenie daje uprawnienia do samodzielnej pracy dla lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej, oraz autoryzacji wyników badań serologicznych przez lekarza lub diagnostę laboratoryjnego.

Szkolenia obejmują następujące zagadnienia:

  • określenie grup krwi krwinek czerwonych (ABO, Rh, Kell, oraz innych),
  • wykrywanie przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych,
  • identyfikacja wykrytych przeciwciał,
  • oznaczenie miana przeciwciał,
  • próba serologicznej zgodności,
  • konflikt serologiczny matczyno- płodowy,
  • kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-D,
  • bezpośredni test antyglobulinowy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00

tel. /17/ 867 20 33
Godziny pracy od 7.00 do 14.35