Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi B RhD-

Ogłoszenia

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż pras automatycznych do preparatyki COMPOMAT G4 wraz z częściami peryferyjnymi.

Dostawa nowych urządzeń chłodniczych .

Pakiet nr 1 – Dostawa zamrażarek skrzyniowych niskotemperaturowych w ilości 3 szt.

Pakiet nr 2 – Dostawa witryny chłodniczej  z szufladami do  przechowywania krwi

w ilości 2 szt.

Dostawa i uruchomienie fabryczne nowych urządzeń medycznych

PAKIET nr 1 - Dostawa wirówki laboratoryjnej stołowej z wyposażeniem w ilośći 1 szt.

PAKIET NR 2 - Dostawa rolera automatycznego w ilości 1 szt.

Dostawa wyrobów oraz usług związanych z promocją i edukacją w zakresie honorowego krwiodawstwa w z logotypami "Twoja krew- moje życie"

Ogłoszenie o publicznym przetargu na sprzedaż używanej wagomieszarki COMPOMIX M3 z czytnikiem kodów

Pliki do pobrania

Wniosek klienta zewnętrznego o spotkanie z przedstawicielem RCKiK

W związku z zaleceniami Ministra Zdrowia z dnia 24.02.2010 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad przyjmowania klientów zewnętrzych w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie wprowadza Wniosek klienta zewnętrznego o spotkanie z przedstawicielem RCKiK

Do niniejszego wniosku powinien zostać załączony program spotkania (punktowe wyszczególnienie tematow spotkania przez klienta zewnętrznego).Program taki przesyłany może być również w formie elektronicznej, przy czym w takim przypadku klient zewnętrzny winien dokonać telefonicznego potwierdzenia przekazania programu.

Pliki do pobrania

List otwarty Ministra Finansów

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00

tel. /17/ 867 20 33
Godziny pracy od 7.00 do 14.35