Bannery kampanii - KLIK

Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Komu potrzebny jest szpik

Ogłoszenia

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ LEKARZA  W ZAKRESIE KWALIFIKACJI HONOROWYCH DAWCÓW DO ODDANIA KRWI

Dostawa pojemników na odpady medyczne

Dostawa wyrobów biurowych na okres 12 miesięcy.

II Ogłoszenie na sprzedaż używanego analizatora hematologicznego CELL-DYN EMERALD

Ogłoszenie na sprzedaż używanego analizatora hematologicznego CELL- DYN EMERALD

Dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych na okres 12 miesięcy

Wniosek klienta zewnętrznego o spotkanie z przedstawicielem RCKiK

W związku z zaleceniami Ministra Zdrowia z dnia 24.02.2010 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad przyjmowania klientów zewnętrzych w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie wprowadza Wniosek klienta zewnętrznego o spotkanie z przedstawicielem RCKiK

Do niniejszego wniosku powinien zostać załączony program spotkania (punktowe wyszczególnienie tematow spotkania przez klienta zewnętrznego).Program taki przesyłany może być również w formie elektronicznej, przy czym w takim przypadku klient zewnętrzny winien dokonać telefonicznego potwierdzenia przekazania programu.

Pliki do pobrania

List otwarty Ministra Finansów

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30
środa 7:00 – 17:00