Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Zasady współpracy z Pracownią Badań Konsultacyjnych

Zasady współpracy pracowni serologii transfuzjologicznej województwa podkarpackiego z Pracownią Badań Konsultacyjnych:

  • Każde badanie zlecone Pracowni Badań Konsultacyjnych powinno być wcześniej uzgodnione telefonicznie, tel. (017) 867 20 53;
  • Badania specjalistyczne prowadzone dla chorych, u których przewidywane są planowe zabiegi wymagające leczenia krwią wykonywane są w regulaminowym czasie pracy (7:00-14:35) tj. przy pełnej obsadzie pracowni;
  • W uzasadnionych przypadkach Pracownia Badań Konsultacyjnych wykonuje badania w trybie pilnym w ciągu całej doby – na zlecenie;
  • Pracownia Badań Konsultacyjnych wydaje zalecenia szpitalnym pracowniom serologii transfuzjologicznej dotyczące postepowania w przypadku kontynuacji leczenia krwią pacjentów uprzednio konsultowanych i zdiagnozowanych.

Materiał do badania – krew pełna

Ilość materiału do badań należy uzgodnić telefonicznie z Pracownią Badań Konsultacyjnych, gdyż potrzebna ilość uzależniona jest od rodzaju wykonywanych badań, tel. (017) 867 20 53. Rutynowo pobiera się:

  • Od osoby dorosłej należy pobrać 10 ml krwi na skrzep, oraz 5 ml na EDTA;
  • Od małych dzieci i niemowląt należy pobrać 2-5 ml na skrzep i 1-2 ml na EDTA;

Wszystkie próbki powinny być opisane na trwałej orginalnej etykiecie imieniem i nazwiskiem pacjenta, Nr PESEL lub datą urodzenia, datą i godziną pobrania próbki.

Do wysyłanych próbek należy dołączyć:

  • Skierowanie na wykonanie konkretnego badania immunohematologicznego z pieczątką i podpisem lekarza zlecającego oraz określonym trybem wykonania badania ;
  • Protokół badania wykonanego w szpitalnej pracowni serologii transfuzjologicznej podpisany przez osobę wykonującą badanie. Do protokołu należy dołączyć ulotki z Panelem krwinek używanych do badań.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00