Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Zasady współpracy z Pracownią Badań Konsultacyjnych

Zasady współpracy pracowni serologii transfuzjologicznej województwa podkarpackiego z Pracownią Badań Konsultacyjnych:

  • Każde zlecenie do Pracowni Badań Konsultacyjnych powinno być wcześniej uzgodnione telefonicznie, tel. (017) 867 20 53 lub kom. 698 944 221;
  • Pracownia Badań Konsultacyjnych wykonuje badania całodobowo;
  • Badania zlecone w trybie pilnym CITO wykonywane są z pominięciem kolejności zgłoszeń, niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia i materiału do badań;
  • Badania w trybie rutynowym wykonywane są w kolejności zgłoszeń, zgodnie z ustaleniami telefonicznymi;
  • Pracownia Badań Konsultacyjnych wydaje zalecenia szpitalnym pracowniom immunologii transfuzjologicznej dotyczące postepowania w przypadku kontynuacji leczenia krwią pacjentów uprzednio konsultowanych i zdiagnozowanych.

Materiał do badania – krew pełna

Ilość materiału do badań należy uzgodnić telefonicznie z Pracownią Badań Konsultacyjnych, gdyż potrzebna ilość uzależniona jest od rodzaju wykonywanych badań, tel. (017) 867 20 53. Rutynowo pobiera się:

  • Od osoby dorosłej należy pobrać 10 ml krwi na skrzep, oraz 5 ml na EDTA;
  • Od małych dzieci i niemowląt należy pobrać 2-5 ml na skrzep i 1-2 ml na EDTA;

Wszystkie próbki powinny być opisane na trwałej orginalnej etykiecie imieniem i nazwiskiem pacjenta, Nr PESEL lub datą urodzenia, datą i godziną pobrania próbki.

Do wysyłanych próbek należy dołączyć:

  • Skierowanie na wykonanie konkretnego badania immunohematologicznego z pieczątką i podpisem lekarza zlecającego oraz określonym trybem wykonania badania;
  • Protokół badania wykonanego w szpitalnej pracowni immunologii transfuzjologicznej podpisany przez osobę wykonującą badanie. Do protokołu należy dołączyć ulotki z Panelem krwinek używanych do badań.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze