Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Informacja o projekcie

Strona rckk.rzeszow.pl wykonana była zgodnie z projektem „Budowa sieci informatycznej jako dostęp do platformy e-usług medycznych RCKiK w Rzeszowie celem zapewnienia zaopatrzenia szpitali województwa podkarpackiego w krew i jej składniki” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Całkowita Wartość projektu 3.395.614,13zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regonalnego 2.010.163,65zł.

Projekt ten ma na celu poprawę efektywności funkcjonowania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi w zakresie ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej przesyłanie danych pomiędzy kooperującymi podmiotami.

Platforma E-usług medycznych umożliwia podmiotom medycznym i Zakładom Opieki Zdrowotnej zamawianie krwi za pomocą dostępnych formularzy wykorzystując ogólnodostępną sieć Internet. Osobom oddającym krew udostępniono moduły, przez które osoba ta uzyskuje informacje o grupie krwi, ilości oddanej krwi i  oddaniach krwi oraz informacje pomocne przy oddawaniu krwi. Osoby chcące oddać krew znajdą informacje gdzie mogą zgłosić się w celu oddania krwi i kiedy mogą oddać krew.

Projekt obejmował rozbudowę istniejącego systemu informatycznego,  zawierał następujące zadania:

1.       Platforma e-usług medycznych

2.       Adaptacja pomieszczeń na serwerownie

3.       Agregat prądotwórczy wraz z przyłączem n/n oraz modernizacja rozdzielni głównej RG

4.       Instalacja elektryczna dedykowana

5.       Instalacja systemu okablowania strukturalnego

6.       Aranżacja serwerowni, podłoga techniczna z systemem koryt, szafy serwerowe

7.       Instalacja klimatyzacji pomieszczenia serwerowni

8.       Instalacja automatycznego gaszenia

9.       Instalacja systemu zasilania awaryjnego UPS i dystrybucja zasilania

10.   System monitoringu środowiskowego

11.   Instalacja kontroli dostępu

12.   Wirtualne środowisko serwerowe

13.   Siec LAN, WAN oraz WLAN

14.   Poczta elektroniczna

15.   System elektronicznego obiegu dokumentów EOD

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze