Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi B RhD-

Komu potrzebna jest krew

Szkolenia

Odpłatność  i  zakres szkoleń przeprowadzanych

w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

na podstawie Zarządzenia Nr 13/2015

Dyrektora RCKK w Rzeszowie

Lp.

 SZKOLENIE

 ZAKRES  SZKOLENIA

 CENA/ od osoby

1.

Szkolenie   pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników - podstawowe                      

Program  2-dniowy

(10h 30 min)

130,00zł

2.

Szkolenie   pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników -  uzupełniające
(co 4 lata)

Program   1-dniowy

 (6h 45 min)

100,00zł

3.

 

Szkolenie   lekarza stażysty - Umowa z Urz. Woj. Podkarpackiego

Program   5-dniowy

wg umowy

4.

Szkolenie   serologiczne - podstawowe dla   magistra lub diagnosty laborator.

Program   15-dniowy

1650,00zł

5.

Szkolenie   serologiczne - podstawowe dla   technika analityki medycznej

Program   10-dniowy

1100,00zł

6.

Szkolenie   serologiczne - weryfikacyjne

Program  2-dniowy

220,00zł

 

7.

Szkolenie   lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią - podstawowe

Program   5-dniowy

300,00zł

8.

Szkolenie   lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę   krwią   –   uzupełniające (co 4 lata)

Program   1-dniowy

70,00zł

9.

Szkolenie   z zakresu  „Bank Krwi”

 

Program   3-dniowy

240,00zł

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00

tel. /17/ 867 20 33
Godziny pracy od 7.00 do 14.35