Bannery kampanii - KLIK

Potrzebujemy krwi B RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Komu potrzebny jest szpik

Szkolenia

Odpłatność  i  zakres szkoleń przeprowadzanych

w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

na podstawie Zarządzenia Nr 27/2017

Dyrektora RCKK w Rzeszowie

Lp.

RODZAJ SZKOLENIA

ZAKRES  SZKOLENIA

OPŁATA OD OSOBY

1.

Szkolenie pielęgniarek i położnych - podstawowe

Program 2-dniowy

(10h 30 min)

130,00zł

2.

Szkolenie pielęgniarek i położnych - uzupełniające

Program 1-dniowy

(6h 45 min)

100,00zł

3.

Szkolenie lekarza stażysty –

Umowa z Urz. Woj. Podkarpackiego

Program 5-dniowy

wg umowy

4.

Szkolenie podstawowe w zakresie immunologii transfuzjologicznej

Program 10-dniowy

1400,00zł

5.

Szkolenie dodatkowe w zakresie immunologii transfuzjologicznej

(po 2 letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

Program 2 - dniowy

250,00zł

6.

Szkolenie dodatkowe

Program 1-dniowy

120,00zł

7.

Szkolenie lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią - podstawowe

Program 3-dniowy

360,00zł

8.

Szkolenie lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią – uzupełniające

(co 4 lata)

Program 1-dniowy

120,00zł

9.

Szkolenie z zakresu „Bank Krwi”

Program 1-dniowy

120,00zł

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00

tel. /17/ 867 20 33
Godziny pracy od 7.00 do 14.35