Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Zgłoszenie reakcji niepożądanej

O wystąpieniu poważnej reakcji niepożądanej lub zdarzenia należy niezwłocznie zawiadomić RCKiK w Rzeszowie telefonicznie (017) 867 20 43 oraz przysłać do analizy materiał do badań  wraz z kompletnie wypełnionym zgłoszeniem niepożądanej reakcji poprzetoczeniowej lub zdarzenia.

Materiał poprzetoczeniowy powinien zawierać:

  • resztki krwi i jej składników pozostawione w pojemniku po przetoczeniu (dotyczy pojemnika przy którym wystąpiła reakcja oraz wszystkich pojemników, które były przetoczone biorcy w ciągu 3 kolejnych dni wstecz), odpowiednio zabezpieczony;
  • zestaw, którym wykonano przetoczenia;
  • próbki krwi biorcy pobrane przed przetoczeniem (pracownia immunologii powinna przysłać wszystkie dostępne próbki biorcy) opisane imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL oraz datą i godziną pobrania próbki;
  • próbki krwi biorcy pobrane po przetoczeniu opisane imieniem i nazwiskiem numerem PESEL oraz datą i godziną pobrania próbki.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze