Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Krew i jej składniki

Krew jest tkanką składającą się części płynnej czyli osocza (plazmy) oraz komórek do których zaliczamy: krwinki czerwone, krwinki białe oraz płytki krwi. Całkowita objętość krwi krążącej w organiźmie dorosłego człowieka wynosi ok. 5 litrów krwi co stanowi około 8% masy ciała.

krwinki czerwone - są odpowiedzialne za transport tlenu do wszystkich komórek organizmu. Dzięki czerwonym krwinkom oddychamy! Odnawiają się!


krwinki białe - są odpowiedzialne za obronę organizmu przed infekcjami. Odnawiają się!


płytki krwi - odpowiadają za zatrzymanie krwawienia. Odnawiają się!


osocze (plazma) - do 55% objętości krwi. Osocze zawiera białka (albuminę, czynniki krzepnięcia, białka odpornościowe), odpowiedzialne jest za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie produktów przemiany materii do wątroby, nerek i płuc. Odnawia się!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00