Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Krew i jej składniki

Krew jest tkanką składającą się części płynnej czyli osocza (plazmy) oraz komórek do których zaliczamy: krwinki czerwone, krwinki białe oraz płytki krwi. Całkowita objętość krwi krążącej w organiźmie dorosłego człowieka wynosi ok. 5 litrów krwi co stanowi około 8% masy ciała.

krwinki czerwone - są odpowiedzialne za transport tlenu do wszystkich komórek organizmu. Dzięki czerwonym krwinkom oddychamy! Odnawiają się!


krwinki białe - są odpowiedzialne za obronę organizmu przed infekcjami. Odnawiają się!


płytki krwi - odpowiadają za zatrzymanie krwawienia. Odnawiają się!


osocze (plazma) - do 55% objętości krwi. Osocze zawiera białka (albuminę, czynniki krzepnięcia, białka odpornościowe), odpowiedzialne jest za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie produktów przemiany materii do wątroby, nerek i płuc. Odnawia się!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze