Potrzebujemy krwi 0 RhD-

OFERTA PRACY

____________________

OFERTA  PRACY

Na stanowisko: Lekarz

      Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie poszukuje

      kandydatów na stanowisko:

Lekarz – 1 osoba.

      Wymiar etatu: pełny – umowa o pracę.

      Miejsce wykonywania pracy: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

Wymagania konieczne:

      - wykształcenie wyższe medyczne,

      - prawo wykonywania zawodu lekarza.

Główne obowiązki:

      - kwalifikowanie potencjalnych dawców do oddania krwi,

      - opieka nad dawcami po donacji.

Wymagane dokumenty:

      - podanie o pracę skierowane do Dyrektora RCKiK,

      - oryginały: dyplomu ukończenia studiów, prawa wykonywania zawodu, świadectwa pracy.

Miejsce składania dokumentów:

      Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

      ul. Wierzbowa 14

      35-310 Rzeszów

      tel. (17) 867 20 48.

____________________

OFERTA  PRACY

Na stanowisko: Młodszy asystent

      Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie poszukuje

      kandydatów na stanowisko:

Młodszy asystent – 1 osoba.

      Wymiar etatu: pełny – umowa o pracę.

      Miejsce wykonywania pracy: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Wymagania konieczne:

      - wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku analityka medyczna,

      - prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

      - dyspozycyjność.

Wymagania pożądane:

      - uprawnienia do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej i autoryzacji wyników badań       immunohematologicznych.

Główne obowiązki:

      - wykonywanie badań laboratoryjnych.

Wymagane dokumenty:

      - podanie o pracę skierowane do Dyrektora RCKiK,

      - oryginały: dyplomu ukończenia studiów, prawa wykonywania zawodu, świadectwa pracy.

Miejsce składania dokumentów:

      Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

      ul. Wierzbowa 14

      35-310 Rzeszów

      tel. (17) 867 20 48.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00

tel. /17/ 867 20 33
Godziny pracy od 7.00 do 14.35