Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

OFERTA PRACY

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie poszukuje pielęgniarza/pielęgniarki/ratownika medycznego do pracy w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Wymagane wyższe studia magisterskie oraz dyspozycyjność.

Bliższe informacje można uzyskać w Sekcji Kadr Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie pod nr tel. (17) 867-20-48.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

„Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zatrudni pielęgniarza/pielęgniarkę lub ratownika medycznego w Terenowym Oddziale w Sanoku.

Mile widziana specjalizacja kliniczna.

 Bliższe informacje można uzyskać w Sekcji Kadr Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie pod nr tel. (17) 867-20-48”.

 

____________________

OFERTA  PRACY

Na stanowisko: Lekarz

      Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie poszukuje

      kandydatów na stanowisko:

Lekarz – 1 osoba.

      Wymiar etatu: pełny – umowa o pracę.

      Miejsce wykonywania pracy: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

Wymagania konieczne:

      - wykształcenie wyższe medyczne,

      - prawo wykonywania zawodu lekarza.

Główne obowiązki:

      - kwalifikowanie potencjalnych dawców do oddania krwi,

      - opieka nad dawcami po donacji.

Wymagane dokumenty:

      - podanie o pracę skierowane do Dyrektora RCKiK,

      - oryginały: dyplomu ukończenia studiów, prawa wykonywania zawodu, świadectwa pracy.

Miejsce składania dokumentów:

      Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

      ul. Wierzbowa 14

      35-310 Rzeszów

      tel. (17) 867 20 48.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00

tel. /17/ 867 20 33
Godziny pracy od 7.00 do 14.35