Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Jak zostać dawcą szpiku


BARDZO WAŻNE!!!

Decyzja o przystąpieniu do rejestru musi być w pełni świadoma i przemyślana, podjęta na wiele lat. Wycofanie się z chęci oddania szpiku dla potrzebującego "bliźniaka genetycznego" może zadecydować o jego dalszym życiu.

Dawstwo szpiku jest anonimowe, dobrowolne i bezpłatne.

Potencjalny dawca szpiku może zgłosić się tylko do jednego rejestru!

Przed decyzją o zostaniu potencjalnym dawcą szpiku należy zapoznać się z broszurą informacyjną dostępną w zakładce "ABC przeszczepiania szpiku".

Rekrutacja nowych potencjalnych dawców szpiku w RCKiK Rzeszów przebiega w następujący sposób:

  • Kandydat na dawcę szpiku:

1. W rejestracji należy zgłosić osobie rejestrującej chęć zostania dawcą szpiku.

2. Wypełnić Kartę Ewidencyjną Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

3. Wypełnić Kartę Zgłoszenia Honorowego Dawcy Szpiku.

4. Oddać z żyły łokciowej około 8 ml krwi na badania antygenów HLA.

Z pobranej próbki w Pracowni HLA RCKiK w Kielcach oznacza się antygeny zgodności tkankowej klasy I i II metodą genetyczną.

5. Poddać się kwalifikacyjnemu badaniu lekarskiemu.

  • Krwiodawca i kandydat na dawcę szpiku:

1. Zgłosić chęć przystąpienia do programu osobie rejestrującej.

2. Wypełnić Kartę Ewidencyjną Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

3. Wypełnić Kartę Zgłoszenia Honorowego Dawcy Szpiku.

4. Oddać z żyły łokciowej dodatkowo około 8 ml krwi na badania antygenów HLA.

Co dalej?

Wynik badania HLA klasy I i II wraz z danymi osobowymi zostają umieszczone w bazie kandydatów na dawcę szpiku w Centralnym Rejestrze Dawców Szpiku "Poltransplant" .O umieszczeniu potencjalnego dawcy szpiku w Centralnym Rejestrze Dawców Szpiku zawiadamia Poltransplant.

Kandydat na dawcą szpiku nie ponosi żadnych kosztów wykonywanych badań, kosztów umieszczenia go w rejestrze ani kosztów związanych z pobraniem szpiku.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00