Bannery kampanii - KLIK

Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi B RhD-

Komu potrzebny jest szpik

Formularz kontaktowy

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie w treści portalu, skontaktuj się z naszym RCKiK korzystając z poniższego formularza

Informujemy, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Wierzbowej 14, 35-310 Rzeszów, tel. 17 867 20 30, e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
2) kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@rckk.rzeszow.pl
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Panią/Panem z wykorzystaniem usług świadczonych drogą elektroniczną i pocztą tradycyjną.
4) odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, oraz innych podmiotów współpracujących z RCKK w Rzeszowie, takich jak dostawcy usług informatycznych i podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez stronę internetową RCKK w Rzeszowie
* - pola wymagane

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel.(017) 867 20 30     
fax. (017) 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
Godziny pobrań od 7.00 do 13.30
Godziny pracy od 7.00 do 16.00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00

tel. /17/ 867 20 33
Godziny pracy od 7.00 do 14.35