Potrzebujemy krwi A RhD-

Rodzaj objętość i częstość donacji

1 donacja krwi pełnej to  450 ml

1 donacja osocza to  600 ml

1 donacja koncentratu krwinek płytkowych z aferezy -300 ml

Donacja

Następne oddanie krwi lub jej składnika

Jak często można oddawać krew?

 

Co najmniej

 

Krew po krwi

po 8 tygodniach

Mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż 6 razy w roku, a kobiety nie częściej niż 4 razy w roku.

Krew po osoczu

po 4 tygodniach

Krew po płytkach

po 4 tygodniach

Osocze po osoczu

po 2 tygodniach
(ozdrowieńcy po 1 tygodniu)

 

 

Osocze po krwi

po 4 tygodniach

Osocze po płytkach

po 4 tygodniach

Płytki po płytkach

po 4 tygodniach

Zabiegi trombaferezy mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku.

Płytki po krwi pełnej

po 8 tygodniach

Płytki po osoczu

po 4 tygodniach

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze

Kontakt dla Ozdrowieńców

poniedziałek - piątek od 7.00 do 14.00
tel. 17 86-726-71, 17 86-720-30 wew. 34, 39, 58
e-mail: ozdrowieniec@rckk.rzeszow.pl