Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Rodzaj objętość i częstość donacji

1 donacja krwi pełnej to  450 ml

1 donacja osocza to  600 ml

1 donacja koncentratu krwinek płytkowych z aferezy -300 ml

Donacja

Następne oddanie krwi lub jej składnika

Jak często można oddawać krew?

 

Co najmniej

 

Krew po krwi

po 8 tygodniach

Mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż 6 razy w roku, a kobiety nie częściej niż 4 razy w roku.

 

Krew po osoczu

po 4 tygodniach

Krew po płytkach

po 4 tygodniach

Osocze po osoczu

po 2 tygodniach

 

 

Osocze po krwi

po 4 tygodniach

Osocze po płytkach

po 4 tygodniach

Płytki po płytkach

po 4 tygodniach

Zabiegi trombaferezy mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku.

Płytki po krwi pełnej

po 8 tygodniach

Płytki po osoczu

po 4 tygodniach

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00