Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Pobieranie koncentratu płytkowego

Krwinki płytkowe można uzyskiwać przez preparatykę krwi pełnej lub przy użyciu separatora komórkowego z odpowiedniej objętości krwi jednego dawcy

Zabieg pobierania krwinek płytkowych za pomocą separatora nazywamy tromboferezą.

Jednorazowo pobiera się 300ml osocza z zawieszonymi w nim komórkami płytkowymi, zabieg ten trwa około 60 minut.

Zaletę koncentratu krwinek płytkowych otrzymanych za pomocą separatora komórkowego jest to, że jest on wystarczający dla jednego biorcy i nie ma potrzeby zlewania krwinek płytkowych od kilku dawców co zabezpiecza biorcę przed immunizacją. Jest więc to składnik bezpieczny.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00