Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Pobieranie koncentratu płytkowego

Krwinki płytkowe można uzyskiwać przez preparatykę krwi pełnej lub przy użyciu separatora komórkowego z odpowiedniej objętości krwi jednego dawcy

Zabieg pobierania krwinek płytkowych za pomocą separatora nazywamy trombaferezą.

Podczas zabiegu trombaferezy pobieramy krwinki płytkowe, które zawieszone są w osoczu. Zabieg ten trwa ok. 60 min.

Zaletę koncentratu krwinek płytkowych otrzymanych za pomocą separatora komórkowego jest to, że jest on wystarczający dla jednego biorcy i nie ma potrzeby zlewania krwinek płytkowych od kilku dawców co zabezpiecza biorcę przed immunizacją. Jest więc to składnik bezpieczny.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze