Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Kadra

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

Dyrektor – dr n. o zdr. Ewa Zawilińska

Ewa Zawilińska

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. med. Urszula Bzdek

Urszula Bzdek

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych - Jarosław Władysław Kosoń

Jarosław Władysław Kosoń

 Główny Księgowy – Danuta Olejnik

Danuta Olejnik

 

Dział Zapewnienia Jakości – Izabela Sibilewska

Dział Laboratoryjny – Monika Salwierz

Dział Preparatyki – Patrycja Kiszka

Dział Ekspedycji – Małgorzata Zwierkowska–Tłuczek

Dział Dawców i Pobierania – lek. med. Beata Rudnicka-Cybart

Dział Administracyjno–Techniczny

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00