Potrzebujemy krwi A RhD-

Kadra

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

Dyrektor – dr n. o zdr. Ewa Zawilińska

Ewa Zawilińska

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. med. Urszula Bzdek

Urszula Bzdek

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych - Jarosław Władysław Kosoń

Jarosław Władysław Kosoń

 Główny Księgowy – dr n. społ. Danuta Olejnik

Danuta Olejnik

 

Dział Zapewnienia Jakości – dr n. med. Natalia Frączek-Chudzik

Dział Laboratoryjny – Monika Salwierz

Dział Preparatyki – Patrycja Kiszka

Dział Ekspedycji – Małgorzata Zwierkowska–Tłuczek

Dział Dawców i Pobierania – Dariusz Mazurczak

Inspektor Ochrony Danych - Robert Hajduk

Dział Administracyjno–Techniczny

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze

Kontakt dla Ozdrowieńców

poniedziałek - piątek od 7.00 do 14.00
tel. 17 86-726-71, 17 86-720-30 wew. 34, 39, 58
e-mail: ozdrowieniec@rckk.rzeszow.pl