Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Pobieranie krwi pełnej

Krew to płynna tkanka składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza.

Krew pełna pobierana jest od zdrowych dawców przy użyciu sterylnych apirogennych zestawów zawierających apirogenny płyn konserwujący

  1. Zabieg pobrania krwi pełnej trwa kilka minut i jest całkowicie bezbolesny.
  2. Po uzyskaniu 450 ml krwi (1 jednostka) miejsce wkłucia zabezpieczane jest opatrunkiem a dawca odpoczywa kilka chwil na stanowisku do pobierania krwi.
  3. Krew pełna może być pobierana u mężczyzn nie częściej niż 6 razy w roku, u kobiet nie częściej niż 4 razy w roku z przerwą pomiędzy pobraniami co najmniej 8 tygodni.

Jednorazowo od dorosłej, zdrowej osoby ważącej >50 kg pobierane jest 450 ml krwi.

Każdy dawca podczas oddawania może zrezygnować z oddawania krwi, lub po oddaniu może przekazać informację, że ta krew nie nadaje się do przetoczenia. 

Krew pobierana jest do pojemników jednorazowego użytku połączonych z igłą, która wkłuwana jest do żyły w zgięciu łokciowym. Przed wkłuciem igły dawca dokładnie myje zgięcie łokciowe, które nastepnie jest dezynfekowane przez pielęgniarkę.  

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00