Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Pobieranie krwi pełnej

Krew to płynna tkanka składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza.

Krew pełna pobierana jest od zdrowych dawców przy użyciu sterylnych apirogennych zestawów zawierających apirogenny płyn konserwujący

  1. Zabieg pobrania krwi pełnej trwa kilka minut i jest całkowicie bezbolesny.
  2. Po uzyskaniu 450 ml krwi (1 jednostka) miejsce wkłucia zabezpieczane jest opatrunkiem a dawca odpoczywa kilka chwil na stanowisku do pobierania krwi.
  3. Krew pełna może być pobierana u mężczyzn nie częściej niż 6 razy w roku, u kobiet nie częściej niż 4 razy w roku z przerwą pomiędzy pobraniami co najmniej 8 tygodni.

Jednorazowo od dorosłej, zdrowej osoby ważącej >50 kg pobierane jest 450 ml krwi.

Każdy dawca podczas oddawania może zrezygnować z oddawania krwi, lub po oddaniu może przekazać informację, że ta krew nie nadaje się do przetoczenia. 

Krew pobierana jest do pojemników jednorazowego użytku połączonych z igłą, która wkłuwana jest do żyły w zgięciu łokciowym. Przed wkłuciem igły dawca dokładnie myje zgięcie łokciowe, które nastepnie jest dezynfekowane przez pielęgniarkę.  

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze