Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Osoby organizujące szkolenia

Lp.

 

SZKOLENIE

 

OSOBA DO KONTAKTU

 

TELEFON
PON-PT
7:00-14:35

1.

Szkolenie   pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników   -  podstawowe                      

Elżbieta Bzdek-Ficek

17 867 20 30 w.63
603 604 317

2.

Szkolenie   pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników -  uzupełniające
(co 4 lata)

Elżbieta Bzdek-Ficek

17 867 20 30 w.63
603 604 317

3.

 

Szkolenie   lekarza stażysty -

Umowa z Urz. Woj. Podkarpackiego

Grzegorz Michalski

17 867 20 30
wew.63

4.

Szkolenie   serologiczne - podstawowe                   

dla   magistra lub diagnosty laborator.

Monika Salwierz

17 867 20 30 wew.53 

5.

Szkolenie   serologiczne - podstawowe                 

dla   technika analityki medycznej

Monika Salwierz

17 867 20 30 wew.53 

6.

Szkolenie   serologiczne - weryfikacyjne

Monika Salwierz

17 867 20 30 wew.53 

7.

Szkolenie   lekarza odpowiedzialnego                        
za gospodarkę krwią - podstawowe

Grzegorz Michalski

17 867 20 30 wew.63

8.

Szkolenie   lekarza odpowiedzialnego                        
za gospodarkę   krwią   –   uzupełniające (co 4 lata)

Grzegorz Michalski

17 867 20 30 wew.63

9.

Szkolenie   z zakresu  „Bank Krwi”

 

Małgorzata Zwierkowska-Tłuczek

17 867 20 30 wew.68

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00