Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Samodyskwalifikacja dawcy

Dawca może wycofać zgodę na oddanie krwi przed, w trakcie lub po donacji. Może zgłosić powyższe informacje ustnie w gabinecie lekarskim, przekazać je telefonicznie - 17 867 20 39, drogą e-mailową - sekretariat@rckk.rzeszow.pl lub podać informacje pisemnie wypełniając oświadczenie, które jest dostępne w wyznaczonych miejscach w RCKiK. Wypełniony druk dawca może wrzucić do skrzynki samodyskwalifikacji. Skrzynki te umieszczone są w wyraźnie oznaczonych miejscach.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00