Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Komu potrzebny jest szpik

Aktualnie Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej działający w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT  zawiera 1 002 122 zarejestrowanych osób , co daje Polsce szóste miejsce w świecie , a trzecie w Europie ( po rejestrze niemieckim i brytyjskim). Dzięki temu w 2015 roku 60% pacjentów, u których wykonano w Polsce przeszczepienia komórek krwiotwórczych otrzymało komórki macierzyste od dawcy polskiego. W tym samym roku aż 842 razy komórki krwiotwórcze od polskich dawców ratowały życie pacjentom w innych krajach świata.

Światowa społeczność dawców szpiku obejmuje dawców z 52 krajów i liczy już ponad 27 mil osób, z czego polscy dawcy stanowią ok 4% ( co 27 potencjalny dawca szpiku jest Polakiem).

Rzeczywiste prawdopodobieństwo oddania szpiku jest niewielkie ok. 1/1000 zrekrutowanych dawców (może się zdarzyć, zę dawca w przeciągu swojego życia nie zostanie o to poproszony, ale może być również wezwany w niedługim czasie od zamieszczenia w rejestrze).

Transplantacja komórek krwiotwórczych szpiku jest uznaną terapią wielu groźnych chorób krwi i układu odpornościowego.

Statystycznie w Polsce ok. 12 tysięcy ludzi co roku zapada na białaczki i inne nowotworowe i nienowotworowe choroby układu krwiotwórczego. Dla wielu z nich jedyną szansą wyleczenia jest allogeniczny przeszczep szpiku od zdrowego dawcy.

I Ty możesz zostać Honorowym Dawcą Szpiku i uratować czyjeś życie!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00