Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Kto może zostać dawcą szpiku?

Dawcą szpiku może zostać osoba w wieku 18-45 lat, w dobrym stanie zdrowotnym. 

Należy zgłosić się do RCKiK legitymując się dowodem tożsamości zawierającym numer PESEL.

Do badań należy przystąpić po lekkim, nietłustym posiłku.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00