Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Zakres i cennik badań płatnych

Materiał na badania płatne pobierany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30. 

Osoba zgłaszjąca sie na badania płatne musi posiadać przy sobie ważny dokument potwiedzający tożsamość: dowód osobisty lub paszport, a dla cudzoziemców: karta stałego pobytu lub polski dokument tożsamości cudzoziemca.

Pliki do pobrania

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze