Bannery kampanii - KLIK

Potrzebujemy krwi B RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Komu potrzebny jest szpik

Szpik

Komórki szpiku, z których powstają transportujące tlen erytrocyty, broniące nas przed zakażeniem leukocyty i zapobiegające krwawieniom trombocyty to komórki macierzyste układu krwiotwórczego.

Obecnie, jeśli mówi się o przeszczepianiu szpiku to tak naprawdę myśli się o przeszczepianiu komórek macierzystych, które mają zdolność do samoodnawiania się, różnicowania innych typów komórek oraz do rozmnażania się.

Tzw. mobilizacja komórek macierzystych ze szpiku do krwi obwodowej umożliwia następnie pobranie tych komórek z krwi, a nie ze szpiku.

Aktualnie głównym źródłem komórek krwiotwórczych do celów transplantacji jest krew obwodowa.

Szpik kostny to miękka, silnie ukrwiona, mająca płynną konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamach w obrębie istoty gąbczastej kości. Masa całego szpiku u osoby dorosłej wynosi około 2,5 kg o objętości około 5 litrów.

Rozróżniamy:

  • szpik kostny źółty (hematologicznie nieczynny, składa się głównie z komórek tłuszczowych),
  • szpik kostny czerwony - jest miejscem powstawania krwinek czerwonych (erytrocytów), krwinek białych (limfocytów) i krwinek płytkowych (trombocytów).

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00

tel. /17/ 867 20 33
Godziny pracy od 7.00 do 14.35