Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Partnerzy

Ministerstwo Zdrowia - https://www.gov.pl/zdrowie

Narodowe Centrum Krwi - http://www.nck.gov.pl/

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - http://www.ihit.waw.pl/

Główny Inspektorat Farmaceutyczny - https://www.gif.gov.pl/

Polski Czerwony Krzyż - http://www.pck.pl/

Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK - http://www.pckrzeszow.pl/

Eea grant - https://eeagrants.org/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00