Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Partnerzy

Ministerstwo Zdrowia - https://www.gov.pl/zdrowie

Narodowe Centrum Krwi - http://www.nck.gov.pl/

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - http://www.ihit.waw.pl/

Główny Inspektorat Farmaceutyczny - https://www.gif.gov.pl/

Polski Czerwony Krzyż - http://www.pck.pl/

Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK - http://www.pckrzeszow.pl/

Eea grant - https://eeagrants.org/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze