Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Pobieranie osocza (plazmy)

Osocze to składnik krwi otrzymywany z krwi pełnej po odpowiednim odwirowaniu lub w drodze automatycznej plazmaferezy.

Do przeprowadzenia zabiegu automatycznej plazmaferezy wykorzystuje się specjalne urządzenia zwane separatorami osoczowymi - dawca oddaje wówczas tylko osocze.

Specyfika zabiegu wpływa na jego czas, który wynosi zwykle ok. 40 minut.

Przerwa po oddaniu osocza musi wynosić co najmniej 2 tygodnie.

Osocza metodą automatycznej plazmaferezy można pobrać nie więcej niż 25 litrów w ciągu roku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze