Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Pobieranie osocza (plazmy)

Osocze to składnik krwi otrzymywany z krwi pełnej po odpowiednim odwirowaniu lub w drodze automatycznej plazmaferezy.

Do przeprowadzenia zabiegu automatycznej plazmaferezy wykorzystuje się specjalne urządzenia zwane separatorami osoczowymi - dawca oddaje wówczas tylko osocze.

Specyfika zabiegu wpływa na jego czas, który wynosi zwykle ok. 40 minut.

Przerwa po oddaniu osocza musi wynosić co najmniej 2 tygodnie.

Osocza metodą automatycznej plazmaferezy można pobrać nie więcej niż 25 litrów w ciągu roku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00