Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

O nas

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów 

ul. Wierzbowa 14

sekretariat:               tel./17/ 86-720-30     fax. /17/ 86-720-37

rejestracja dawców:   tel./17/ 86-720-33    

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl


Dyrektor

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

w poniedziałek w godzinach od 13.00 do 14.30,

od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 10.00.


W przypadku nieobecności Dyrektora RCKiK w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w wyżej wymienionych godzinach.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze