Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Informacja o strefie krwiodawcy

Jak zacząć?

Aby korzystać z platformy niezbędne jest posiadanie konta na portalu.
Jeżeli nie posiada się konta na portalu należy wejść na stronę http://www.rckk.rzeszow.pl/rejestracja/index.html
i wypełnić formularz do rejestracji. Po weryfikacji konta oraz późniejszej wizycie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie lub Terenowym Oddziale można rozpocząć pracę w portalu.
Korzystanie z portalu jest całkowicie darmowe.

Strefy portalu

Portal podzielony jest na trzy części: strefę krwiodawców, strefę dawców szpiku, strefę - biorców krwi.
Portal umożliwia użytkownikom jednoczesny dostęp do strefy krwiodawców oraz dawców szpiku.

Informacje i funkcje portalu:
1. Historia oddawania krwi.
2. Informacje o ilości oddanej krwi.
3. Informacje sumaryczne.
4. Informacje o dacie, kiedy można kolejny raz oddać krew.
5. Informacje o dacie oddania próbki szpiku.
6. Dane kontaktowe dawcy.
7. Podstawowe informacje o swojej grupie krwi.
8. Aktualności przeznaczone tylko dla zalogowanych użytkowników.
9. Dostęp do elektronicznych ankiet i formularzy kontaktowych.

W przypadku pierwszego uruchomienia strefy, po rejestracji dane informacyjne zostaną uzupełnione, po weryfikacji tożsamości w dowolnym oddziale RCKiK w Rzeszowie związanym z zaplanowaną wizytą przez portal - oddaniem krwi.Dodatkowe informacje:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 
35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14
tel.(017) 867 20 30

e-mail: informatyka@rckk.rzeszow.pl 


UWAGI:
1. PORTAL JEST ODSEPAROWANY FIZYCZNIE OD SIECI WEWNĘTRZNEJ RCKiK W RZESZOWIE.
2. DANE AKTUALIZOWANE SĄ JEDEN RAZ NA DOBĘ.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00