Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Doręczanie dokumentów elektronicznych
do Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do RCKiK:

osobiście, na elektronicznych nośnikach danych (pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0 lub płyta CD/DVD) w godzinach pracy RCKiK, w sekretariacie pok. 54 na I piętrze klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej,

za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat(at)rckk.rzeszow.pl za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej RCKiK na platformie ePUAP  http://epuap.gov.pl, w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP

 

  

UWAGA!

Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) można otrzymać wyłącznie dostarczając dokumenty elektroniczne za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do RCKiK:

  • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnione profilem zaufanym,
  • formaty danych w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism:

*.doc
*.docx
*.gif
*.jpg (jpeg)
*.ods
*.odt
*.pdf
*.png
*.rtf
*.svg
*.tif (tiff)
*.txt
*.xls
*.xlsx
*.xml

  • wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 MB,
  • dokumenty i nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane.

 

W przypadku dostarczania dokumentów elektronicznych nie spełniających ww. wymogów (łącznie) – nie będą one wprowadzone do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją RCKiK w Rzeszowie i nie zostaną podjęte żadne czynności związane z tą dokumentacją.

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze