Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Służba krwi

Publiczna służba krwi (PSK) w Polsce jest integralną częścią  publicznej służby zdrowia. Jedną z jednostek organizacyjnych PSK jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, który, jako państwowa jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Zdrowia, pełni nadzór  merytoryczny nad działalnością PSK.

Celem działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie jest w szczególności organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, a także w produkty krwiopochodne i inne produkty lecznicze, prowadzenie usług laboratoryjnych.

Obszar działania Regionalnego Centrum obejmuje województwo podkarpackie, z tym, że dystrybucja krwi i jej składników może odbywać się na terenie całego kraju.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00