Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Służba krwi

Publiczna służba krwi (PSK) w Polsce jest integralną częścią  publicznej służby zdrowia. Jedną z jednostek organizacyjnych PSK jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, który, jako państwowa jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Zdrowia, pełni nadzór  merytoryczny nad działalnością PSK.

Celem działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie jest w szczególności organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, a także w produkty krwiopochodne i inne produkty lecznicze, prowadzenie usług laboratoryjnych.

Obszar działania Regionalnego Centrum obejmuje województwo podkarpackie, z tym, że dystrybucja krwi i jej składników może odbywać się na terenie całego kraju.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze