Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Rejestracja

Hasło powinno zawierać:
- co najmniej 2 małe litery
- co najmniej 2 duże litery
- co najmniej 2 cyfry
Minimalna długość hasła to 8
Informujemy, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Wierzbowej 14, 35-310 Rzeszów, tel. 17 867 20 30, e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
2) kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@rckk.rzeszow.pl
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
4) odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, oraz innych podmiotów współpracujących z RCKK w Rzeszowie, takich jak dostawcy usług informatycznych.
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez stronę internetową RCKK w Rzeszowie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów, na Platformie E-usług - którym celem jest dostęp do usług świadczonych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.*
* - pola wymagane

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze