Bannery kampanii - KLIK

Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Komu potrzebny jest szpik

Rejestracja

Hasło powinno zawierać:
- co najmniej 2 małe litery
- co najmniej 2 duże litery
- co najmniej 2 cyfry
Minimalna długość hasła to 8
Informujemy, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Wierzbowej 14, 35-310 Rzeszów, tel. 17 867 20 30, e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
2) kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@rckk.rzeszow.pl
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
4) odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, oraz innych podmiotów współpracujących z RCKK w Rzeszowie, takich jak dostawcy usług informatycznych.
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez stronę internetową RCKK w Rzeszowie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów, na Platformie E-usług - którym celem jest dostęp do usług świadczonych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.*
* - pola wymagane

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00