Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

RCKiK w Polsce

RCKiK Adres  Miejscowość  Telefon 

RCKiK w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

tel. (85) 744 70 02

RCKiK w Bydgoszczy

ul. Ks. Markwarta 8

85-015 Bydgoszcz

tel. (52) 322 18 71-74

RCKiK w Gdańsku

ul. J. Hoene-Wrońskiego 4

80-210 Gdańsk

tel. (58) 520 40 20

RCKiK w Kaliszu

ul. Kaszubska 9

62-800 Kalisz

tel. (62) 767 66 63

RCKiK w Katowicach

ul. Raciborska 15

40-074 Katowice

tel. (32) 208 73 00

RCKiK w Kielcach

ul. Jagiellońska 66

25-734 Kielce

tel. (41) 335 94 00

RCKiK w Krakowie

ul. Rzeźnicza 11

31-540 Kraków

tel. (12) 261 88 20

RCKiK w Lublinie

ul. Żołnierzy Niepodległej 8

20-078 Lublin

tel. (81) 532 62 75

RCKiK w Łodzi

ul. Franciszkańska 17/25

91-433 Łódź

tel. (42) 616 14 00

RCKiK w Olsztynie

ul. Malborska 2

10-255 Olsztyn

tel. (89) 526 01 56

RCKiK w Opolu

ul. Kośnego 55

45-372 Opole

tel. (77) 441 06 00

RCKiK w Poznaniu

ul. Marcelińska 44

60-354 Poznań

tel. (61) 886 33 00

RCKiK w Raciborzu

ul. Sienkiewicza 3A

47-400 Racibórz

tel. (32) 418 15 92

RCKiK w Radomiu

ul. Limanowskiego 42

26-600 Radom

tel. (48) 340 05 20

RCKiK w Rzeszowie

ul. Wierzbowa 14

35-310 Rzeszów

tel. (17) 867 20 30

RCKiK w Słupsku

ul. Szarych Szeregów 21

76-200 Słupsk

tel. (59) 842 20 21

RCKiK w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 80/82

70-482 Szczecin

tel. (91) 424 36 00

RCKiK w Wałbrzychu

ul. Chrobrego 31

58-303 Wałbrzych

tel. (74) 664 63 10

RCKiK w Warszawie

ul. Saska 63/75

03-948 Warszawa

tel. (22) 514 60 00

RCKiK we Wrocławiu

ul. Czerwonego Krzyża 5-9

50-345 Wrocław

tel. (71) 371 58 10

RCKiK w Zielonej Górze

ul. Wazów 42

65-046 Zielona Góra

tel. (68) 329 83 60

WCKiK MON

ul. Szaserów 128

04-349 Warszawa

tel. 261 816 716

CKiK MSWiA

ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa

tel. (22) 508 13 12

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze