Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi B RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

RCKiK w Polsce

Narodowe Centrum Krwi

ul. Miodowa 1
00-080 Warszawa
Tel.(22) 55 64 900   
Fax. (22) 55 64 930   
nck@nck.gov.pl

NIP: 525-237-81-08
REGON:140738473

Małgorzata Lorek
Dyrektor
Tel. 22 55 64 900

Sebastian Twaróg
Zastępca Dyrektora
Tel. 22 55 64 900

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze