Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

RCKiK w Polsce

Narodowe Centrum Krwi

ul. Miodowa 1
00-080 Warszawa
Tel.(22) 55 64 900   
Fax. (22) 55 64 930   
nck@nck.gov.pl

NIP: 525-237-81-08
REGON:140738473

dr n. farm. Beata Rozbicka 
Dyrektor
Tel. 22 55 64 900

Małgorzata Lorek
Zastępca Dyrektora
Tel. 22 55 64 900

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00