Potrzebujemy krwi A RhD+

Potrzebujemy krwi B RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Aktualności Rss

W DNIU 6 SIERPNIA ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZEŃ HONOROWY DAWCA KRWI ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU

09-08-2021

W dniu 6 sierpnia 2021 r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Honorowy Dawca Krwi Zasłużony
dla Zdrowia Narodu. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie dr n. o zdr. Ewa Zawilińska skierowała do uczestników uroczystości słowa uznania za dar krwi oraz wrażliwość na drugiego człowieka.

Lista aktualności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze

Kontakt dla Ozdrowieńców

poniedziałek - piątek od 7.00 do 14.00
tel. 17 86-726-71, 17 86-720-30 wew. 34, 39, 58
e-mail: ozdrowieniec@rckk.rzeszow.pl