Bannery kampanii - KLIK

Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Komu potrzebny jest szpik

Aktualności Rss

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZEŃ-HONOROWY DAWCA KRWI ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU

21-06-2018

W dniu 14 czerwca 2018 r. podczas obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy  
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie nastąpiło uroczyste wręczenie odznak: „Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Honorowym Dawcom Krwi, którzy oddali co najmniej 20 000 ml krwi odznaczenia wraz
z legitymacjami wręczyła na podstawie udzielonego przez Ministra Zdrowia upoważnienia Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Ewa Zawilińska.

Dyrektor  w imieniu własnym i  pracowników RCKiK  złożyła serdeczne podziękowania krwiodawcom za ich życzliwość i zaangażowanie w niesieniu pomocy oraz godną naśladowania postawę wobec drugiego człowieka.

Lista aktualności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00