Potrzebujemy krwi 0 RhD+

Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD+

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Aktualności Rss

Medycyna laboratoryjna – interdyscyplinarna rola MLD w systemie ochrony zdrowia”.

19-09-2019

„Medycyna laboratoryjna – interdyscyplinarna rola MLD w systemie ochrony zdrowia”.
Konferencja odbędzie się 03.10.2019r., w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Kurs szkoleniowy realizowany jest przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych,
a partnerami wydarzenia są: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, Podkarpacki Oddział NFZ, Przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Kliniczny Szpital Wojewódzki im. F. Chopina w Rzeszowie.

Zwracam się do Państwa z prośbą o podanie do publicznej wiadomości, informacji
o możliwości skorzystania, w czasie trwania konferencji z szeregu badań profilaktycznych. Dostępne będą:

1. Warsztaty edukacyjne wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy, połączone z instruktażem samobadania piersi.

2. Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

 - które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
 - obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

3. Upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion.

4. Pomiary ciśnienia oraz poziomu cukru we krwi.

5. Porady dietetyka.

6. Zakładanie Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Za pomocą IKP:

   odbierzesz i zrealizujesz e-recepty:
   od lekarza — nawet bez konieczności wizyty, jeśli potrzebujesz dalszego leczenia,
   od pielęgniarki lub położnej — zarówno po wizycie, jak i po konsultacji telemedycznej (na odległość),
   sprawdzisz i pobierzesz otrzymane e-recepty i e-skierowania,
   otrzymasz powiadomienia o wystawionych e-receptach i kody do ich realizacji — mailem lub esemesem,
   sprawdzisz historię swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),
   dasz innej osobie dostęp do swoich danych medycznych lub informacji o stanie swojego zdrowia.

7. Potwierdzanie zleceń na wyroby medyczne.

8. Wyrabianie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdzającej prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świad­czeń zdrowotnych w czasie tymczasowego po­bytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

9. Promowanie przystąpienia do programu honorowego dawstwa krwi.

10. Promowanie przystąpienia do programu honorowego dawstwa szpiku. 

11. Promowanie transplantologii, jako metody leczenia (możliwość wypełnienia oświadczenia woli).

12. Promowanie ekologicznych kosmetyków, produkowanych na bazie wód mineralnych, z dodatkiem wyciągów z polskich ziół, przez Uzdrowisko Rymanów S.A..

Powyższych świadczeń udzielać będą:  Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ,  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Fundacja SOS Życie, Uzdrowisko Rymanów S.A.,

Lista aktualności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze

Kontakt dla Ozdrowieńców

poniedziałek - piątek od 7.00 do 14.00
tel. 17 86-726-71, 17 86-720-30 wew. 34, 39, 58
e-mail: ozdrowieniec@rckk.rzeszow.pl