Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Aktualności Rss

Komunikat NCK

01-01-2018

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

  1. wydania leku „na ratunek”,
  2. ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

__________________________________________________________________________

W związku z wojną na terytorium Ukrainy przedstawiamy rekomendację Rady Programu dotyczącą spsobu postępowania w przypadku pacjentów - obywateli Ukrainy, którzy wymagają zaopatrzenia w czynniki krzepnięcia ze względu na krwawienie.

Skan rekomendacji w załączniku.

 Wydania dotyczą tylko pacjentów, którzy spełniają następujace kryteria:

-są obywatelami Ukrainy

-przekroczyli granicę polsko-ukraińska od dnia 24.02.2022r.

-znaleźli się na terenie Polski bezpośrednio z Ukrainy (bez tranzytów przez terytoria innych Państw)

 RCKiK wydaje czynniki dla pacjentów z krwawieniem na podstawie zapotrzebowań złożonych przez lekarza w systemie elektronicznym lub w formie pisemnego zapotrzebowania.

Maksymalna jednorazowa liczba dawek terapeutycznych wynosi 3.

 Druk rekomendacji Rady i zapotrzebowanie są do pobrania na dole strony.

Lista aktualności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze