Potrzebujemy krwi B RhD-

Aktualności Rss

15.06.2019 r. TRASA CZERWONEJ NITKI ZAWITAŁA DO RZESZOWA

19-06-2019

 To IV ogólnopolski event promujący honorowe krwiodawstwo. Inauguracja „Trasy Czerwonej Nitki” odbyła się w Warszawie w 2016 r., a kolejno internauci wybrali w głosowaniu poprzez aplikację Szczecin w 2017 r. i Kielce w 2018 r., a teraz Rzeszów. Zorganizowanie tak medialnego wydarzenia pozwala dotrzeć do szerokiego grona nowych osób i zainteresować ich tematyką krwiodawstwa  oraz zachęcić do bezinteresownego ofiarowania leku, jakim jest krew.

Wiceminister Zdrowia Sławomir Gadomski złożył podziękowania wszystkim honorowym dawcom krwi za dotychczasowy DAR SERCA. Kulminacyjnym punktem wydarzenia było wyróżnienie
i nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”  osobom, które oddały min. 20 litrów krwi i jej składników.

Dzięki uprzejmości i solidarności władz miasta, w szczególności Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca oraz zaangażowaniu całego zespołu ludzi Urzędu Miasta Rzeszowa to wielkie wydarzenie odbyło się w sercu miasta – w samym centrum Rzeszowa. Słowa podziękowania  i uznania kieruję
do Pani Małgorzaty Lorek – Dyrektora Narodowego Centrum Krwi i całego Jej zespołu
za przygotowanie i  dopracowanie w szczegółach tego ogromnego przedsięwzięcia.
Do stolicy Podkarpacia przybyli Krwiodawcy z całej Polski i oddawali krew w dwóch Krwiobusach (rzeszowskim i krakowskim) stacjonujących w pobliżu Ratusza, a także w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. W sumie do akcji oddawania krwi przystąpiło 210 osób, a w sumie pobrano ponad 80 litrów krwi pełnej. Reasumując - Rzeszów okazał się najskuteczniejszy i osiągnął rekord w dotychczasowych statystykach.  Tak wspaniały wynik pobranej krwi udało się osiągnąć dzięki zorganizowanym jednostkom jak: 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Klub HDK PCK „SERCE SERCU” w Gaci oraz innym „cichym bohaterom”.

Przez cały dzień na Rynku było mnóstwo atrakcji związanych ze świętem krwiodawstwa.
W strefach dla dzieci i młodzieży odbywały się zajęcia plastyczne, animacje, konkursy. Stanowiska promocyjne prezentowały służby mundurowe i kluby, które aktywnie w ciągu roku oddają krew, organizują akcje krwiodawstwa i wspierają promocję idei bezinteresownego dzielenia się krwią:

- 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej i Oddziały, Komenda Wojewódzka Policji i Oddziały, Bieszczadzki  Oddział Straży Granicznej i Odziały,

- Klub Motocyklowy RONIN RIDERS

Ponadto udział wzięły:

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie

- Regionalna Straż Ochrony Kolei w Przemyślu

- Podkarpacki Światowy Związek Żołnierzy AK

„Trasę Czerwonej Nitki” uświetnił wieczorem koncert Baranovskiego i Lao Che.

 Event „Trasa Czerwonej Nitki”  odbył się w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej honorowe krwiodawstwo pn. „Twoja krew, moje życie”, realizowanej jest w oparciu o program polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” finansowany przez ministra zdrowia. Realizatorami kampanii są Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 Jeżeli jesteś zdrowy, masz ukończone 18 lat przyjdź po śniadaniu, z dowodem osobistym od poniedziałku do piątku do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie lub do Terenowego Oddziału - jest ich 8 w województwie podkarpackim (zgodnie z harmonogramem na stronie www.rckk.rzeszow.pl) i  „złap czerwoną nitkę”  - oddaj honorowo krew – i Ty możesz mieć swój udział w ratowaniu życia innych.

 Minister Zdrowia zaprasza na Ogólnopolską Galę Krwiodawców, mająca na celu uhonorowanie najbardziej aktywnych i zaangażowanych krwiodawców, przedsiębiorców, pracodawców oraz osób wspierających honorowe krwiodawstwo, która odbędzie się  2020 r. Szczegóły już wkrótce.

Lista aktualności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30
środa 7:00 – 17:00