Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi

16-04-2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie informuje, iż w dniu
14 kwietnia 2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2021/S 072-182846 Ogłoszenie o zamówieniu na "Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi"

Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej pod adresem:

http://www.zzpprzymz.pl/przetargi/sukcesywna-dostawa-pakietow-czekolady-dla-zrownowazenia-wysilku-energetycznego-dla-honorowych-dawcow-krwi-postepowanie-znak-zzp-50-21/

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Lista aktualności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze

Kontakt dla Ozdrowieńców

poniedziałek - piątek od 7.00 do 14.00
tel. 17 86-726-71, 17 86-720-30 wew. 34, 39, 58
e-mail: ozdrowieniec@rckk.rzeszow.pl