Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD+

Zamówienia publiczne

Dostawa specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji oraz systemu zamkniętego do higieny rąk na okres 12 m-cy

24-08-2020
Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji oraz systemu zamkniętego do higieny rąk na okres 12 m-cy, tj: PAKIET I – Specjalistyczne środki do mycia i dezynfekcji powierzchni dużych PAKIET II – Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni małych PAKIET III - System zamknięty do higieny i dezynfekcji rąk PAKIET IV - Środki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami PAKIET V - Chusteczki do nasączania do mycia i dezynfekcji
Czytaj całość >

Dostawa dwóch separatorów do poboru osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz z oprzyrządowaniem...,

07-08-2020
Dostawa dwóch separatorów do poboru osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz z oprzyrządowaniem, instalacją, podłączeniem do systemu komputerowego Bank Krwi, kwalifikacją i szkoleniem
Czytaj całość >

Dostawa testów do bad.markerów czynników zakaźn.przenosz.drogą krwi,mat.zuż.,kalibracyjnych,kontroln. z dzierżawą kompletu aparatury

24-07-2020
Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów techn. platformy, dostępne od poniedziałku do piątku w godz. od: 09:00 do 17: 00 pod nr tel. 22 25 72 223 lub oneplace@marketplanet.pl.
Czytaj całość >

Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń medycznych tj. witryn chłodniczych oraz zamrażarki niskotemperaturowej

22-06-2020
Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń medycznych tj. witryn chłodniczych oraz zamrażarki niskotemperaturowej
Czytaj całość >

Dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych w trzech zadaniach

19-06-2020
Dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych w trzech zadaniach
Czytaj całość >

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

10-06-2020
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Czytaj całość >

Dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych

02-06-2020
Dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych
Czytaj całość >

Dostawa odczynników, mat. zużyw. i eksp. do wykonywania badań z zakresu diagnostyki krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatora

12-05-2020
Dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań z zakresu diagnostyki krzepnięcia metodami krzepnięciowymi , chromogennymi oraz immunologicznymi wraz z dzierżawą i instalacją automatycznego analizatora na okres 36 m-cy
Czytaj całość >

Dostawa myjni- dezynfektora do narzędzi i drobnego sprzętu med. wraz ze specjalistycznymi środkami do mycia i dezynfekcji

12-05-2020
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej myjni- dezynfektora do narzędzi i drobnego sprzętu medycznego wraz ze specjalistycznymi środkami do mycia i dezynfekcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ.
Czytaj całość >

Zakup i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych zamrażarek szokowych do mrożenia osocza wraz z wyposażeniem

06-05-2020
Zakup i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych zamrażarek szokowych do mrożenia osocza wraz z wyposażeniem, instalacją, podłączeniem do systemu komputerowego BANK KRWI, walidacją i szkoleniem z zakresu obsługi urządzeń dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Czytaj całość >
Archiwum wiadomości

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze