Potrzebujemy krwi B RhD-

Zamówienia publiczne -aktualne

Ogłoszenia o przetargach

19-05-2014

Ogłoszenia o przetarqach:

Dział Administracyjno–Techniczny

telefon (017) 867 20 44

email: administracja@rckk.rzeszow.pl

Lista aktualności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30
środa 7:00 – 17:00