Potrzebujemy krwi B RhD-

Zamówienia publiczne -aktualne

Kompleksowe usł.informat.(tj. opieki informat.oprogram., wsparcia serwisowego, przedłużenie gwarancji) w RCKiK w Rzeszowie

11-12-2020

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi informatyczne (tj. opieki informatycznej oprogramowania, wsparcia serwisowego, przedłużenie gwarancji) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie z podziałem na zadania :

Zadanie nr 1 – Opieka informatyczna nad systemem wysokiej niezawodności MIMIX Professional.

Zadanie 2 - Serwis/wsparcie serwisowe dla będącego w posiadaniu zamawiającego sprzętu

Zadanie 3- Opieka informatyczna oprogramowania „OPTICO”/”AnalizyPRO”  produkcji BMM Sp. z o.o. funkcjonującego w RCKiK Rzeszów (wraz z niezbędnym do jego pracy oprogramowaniem bazodanowym)

Zadanie 4 - Przedłużenie gwarancji na urządzenie/serwis/wsparcie serwisowe producenta dla będącego w posiadaniu zamawiającego sprzętu  wraz z oprogramowaniem

Zadanie 5 - Przedłużenie wsparcia serwisowego, przedłużenie gwarancji, subskrypcji dla urządzeń dostępowych Fortinet (FortiAP, FortiGate, FortiWiFi, FortiAnalyzer, Forti Manager)

Zadanie 6 - Opieka informatyczna nad środowiskiem IT

Zadanie 7 - przedłużenia gwarancji/serwisu/wsparcia serwisowego producenta dla będącego w posiadaniu zamawiającego sprzętu i oprogramowania (tj. serwery IBM, biblioteki taśmowe, przełączniki, oprogramowanie do wirtualizacji)

Lista aktualności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30
środa 7:00 – 17:00

Kontakt dla Ozdrowieńców

poniedziałek - piątek od 7.00 do 14.00
tel. 17 86-726-71, 17 86-720-30 wew. 34, 39, 58
e-mail: ozdrowieniec@rckk.rzeszow.pl