Potrzebujemy krwi B RhD-

Zamówienia publiczne -aktualne

Dostawa urządzenia do inaktyw.czynników zakaź.w osoczu uzyskanym z KP wraz z zestawami

19-11-2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do inaktywacji czynników zakaźnych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej wraz z kompatybilnymi zestawami  oraz dostawę zestawów do inaktywacji czynników zakaźnych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej wraz z dzierżawą urządzenia niezbędnego do prawidłowego wykonania procedury inaktywacji czynników zakaźnych na okres 12 m-cy w podziale na zadania:

ZADANIE NR 1 - Dostawa urządzenia do inaktywacji czynników zakaźnych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej wraz z kompatybilnymi zestawami w ilości 2 000 sztuk.

 

ZADANIE NR 2 – Dostawa zestawów do inaktywacji czynników zakaźnych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej  w ilości 1 500 sztuk wraz z dzierżawą urządzenia niezbędnego do prawidłowego wykonania procedury inaktywacji czynników zakaźnych na okres 12 m-cy

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Lista aktualności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30
środa 7:00 – 17:00

Kontakt dla Ozdrowieńców

poniedziałek - piątek od 7.00 do 14.00
tel. 17 86-726-71, 17 86-720-30 wew. 34, 39, 58
e-mail: ozdrowieniec@rckk.rzeszow.pl