Potrzebujemy krwi B RhD-

Zamówienia publiczne -aktualne

Dostawa myjni- dezynfektora do narzędzi i drobnego sprzętu med. wraz ze specjalistycznymi środkami do mycia i dezynfekcji

12-05-2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej myjni- dezynfektora do narzędzi
i drobnego sprzętu medycznego wraz ze specjalistycznymi środkami do mycia i dezynfekcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ.

Lista aktualności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30
środa 7:00 – 17:00