Bannery kampanii - KLIK

Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi B RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Komu potrzebny jest szpik

Zamówienia publiczne -aktualne

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku RCK i K w Rzeszowie oraz pomieszczeń Terenowych Oddziałów -4 zadania

11-10-2019
Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Ralnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 oraz pomieszczeń Terenowych Oddziałów - 4 zadania
Czytaj całość >

Dostawa wagomieszarek do poboru krwi

11-10-2019
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie fabrycznie nowych wagomieszarek z głowicami zgrzewającymi do poboru krwi w ilości 3 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ.
Czytaj całość >

Usługi ubezpieczenia Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

09-10-2019
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie informuje, iż w dniu 9.10.2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na usługi ubezpieczenia Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Czytaj całość >

Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi. Części 1-2

09-10-2019
RCKiK w Rzeszowie informuje, iż w dniu 07.10.2019r. zostało opublikowane w Dzien. Urz.UE pod nr 2019/S 193-468170 postępowanie przetargowe na dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi, znak: ZZP-172/19. W/w postępowanie prowadzone jest przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia z siedzibą w Warszawie - link do dokumentacji: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/8842/details
Czytaj całość >

Dostawa specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji oraz systemu zamkniętego do higieny rąk na okres 12 miesięcy

08-08-2019
Dostawa specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji oraz systemu zamkniętego do higieny rąk na okres 12 miesięcy
Czytaj całość >

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku RCK i K w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 oraz pomieszczeń Terenowych Oddziałów

04-07-2019
Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 oraz pomieszczeń Terenowych Oddziałów
Czytaj całość >

Dostawę odczynników, mat. zużyw. i eksploat. do wykonywania badań z zakresu diagnostyki krzepnięcia metodami krzepnięciowymi

17-05-2019
Dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań z zakresu diagnostyki krzepnięcia metodami krzepnięciowymi wraz z dzierżawą analizatora
Czytaj całość >

Zakup i dostawa urządzeń medycznych

16-05-2019
Zakup i dostawa urządzeń medycznych
Czytaj całość >

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku RCKi K w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 oraz pomieszczeń Terenowych Oddziałów”

13-05-2019
Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 oraz pomieszczeń Terenowych Oddziałów”
Czytaj całość >

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na okres 12 miesięcy

13-05-2019
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących na wyposażeniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie- wykaz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wykaz zamawianych materiałów eksploatacyjnych zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
Czytaj całość >
Archiwum wiadomości

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30
środa 7:00 – 17:00