Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi B RhD-

Komu potrzebna jest krew

Zamówienia publiczne -aktualne

Kompleksowe usługi informatyczne

13-12-2017
Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi informatyczne ( tj. opieka informatyczna oprogramowania, wsparcie serwisowe, itp.) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Czytaj całość >

Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników .

24-10-2017
Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników .
Czytaj całość >

Zakup samochodu specjalistycznego do transportu krwi i jej składników

10-10-2017
Zakup_specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników
Czytaj całość >

Usł.infor.poleg.na przedłużeniu gwaran.na urządzenie/serwis/wsparcie serwis.producenta dla sprzętu wraz z oprogr. w RCKK Rzeszów

12-07-2017
Usługa informatyczna polegająca na przedłużeniu gwarancji na urządzenie/serwis/wsparcie serwis. producenta sprzętu i oprogramowania oraz udzielenie serwisu/wsparcia serwis. dla będącego w posiadaniu RCKK w Rzeszowie sprzętu wraz z oprogramowaniem.
Czytaj całość >

Rozbudowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14

28-06-2017
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 (działka nr 487, obręb 208), obejmującego wykonanie następujących robót budowlanych: Zadanie nr 1 – dobudowa nowej sali konferencyjnej Zadanie nr 2 – rozbudowa istniejącej części preparatyki i bloku pobrań Zadanie nr 3 – remont i modernizacja połaci dachu wraz z wyposażeniem technicznym istniejącego dachu
Czytaj całość >

Usł.infor. poleg. na przedłużeniu gwarancji/serwisu/wsparcia serwis. producenta sprzętu i oprogram. w RCKK w Rzeszowie

22-06-2017
Usługa informatyczna polegająca na przedłużeniu gwarancji/serwisu/wsparcia serwis. producenta sprzętu i oprogramowania oraz udzielenie serwisu/wsparcia serwis. dla będącego w posiadaniu RCKK w Rzeszowie sprzętu, tj.: Zadanie 1 - przedłużenie gwarancji na urządzenie/serwis/wsparcie serwis. producenta dla będącego w posiadaniu zamawiającego sprzętu wraz z oprogramowaniem. Zadanie 2 - udzielenie serwisu/wsparcia serwis. dla będącego w posiadaniu zamawiającego sprzętu.
Czytaj całość >

Dostawa czekolady

09-06-2017
Przedmiotem zamówienia jest dostawa czekolady wydawanej Dawcom Krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego w ilości 1 125 000 sztuk tabliczek czekolady
Czytaj całość >

Rozbudowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 14.

19-05-2017
Rozbudowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 14
Czytaj całość >

Zakup i dostawa specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji oraz systemu zamkniętego do higieny rąk na okres 12 m-cy

12-05-2017
Przedmiotem zamówienia jest : zakup i dostawę specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji oraz systemu zamkniętego do higieny rąk na okres 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie w rozbiciu na Pakiety: PAKIET 1 – Specjalistyczne środki do mycia i dezynfekcji PAKIET 2 – System zamknięty do higieny rąk PAKIET 3 - Środki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami
Czytaj całość >

Rozbudowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 14

28-04-2017
Rozbudowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 14
Czytaj całość >
Archiwum wiadomości

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00

tel. /17/ 867 20 33
Godziny pracy od 7.00 do 14.35