Bannery kampanii - KLIK

Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD+

Potrzebujemy krwi B RhD+

Komu potrzebny jest szpik

Zamówienia publiczne -aktualne

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i sprzętu dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

08-10-2018
Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i sprzętu dla potrzeb RCKiK w Rzeszowie
Czytaj całość >

Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi

07-09-2018
Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Czytaj całość >

Remont nawierzchni dróg wewnętrznych przy budynku RCKK w Rzeszowie III

22-08-2018
Remont nawierzchni dróg wewnętrznych przy budynku RCKK w Rzeszowie - III
Czytaj całość >

Zakup i dostawa specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji

03-08-2018
Zakup i dostawa specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji
Czytaj całość >

Remont nawierzchni dróg wewnętrznych przy budynku RCKK w Rzeszowie

27-07-2018
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg wewnętrznych przy budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 na działkach 487 i 13/2 obr.208. Szczegółowy zakres robót precyzują: Przedmiar robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 7
Czytaj całość >

Remont nawierzchni dróg przy budynku RCKK w Rzeszowie

06-07-2018
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg wewnętrznych przy budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 na działkach 487 i 13/2 obr.208. Szczegółowy zakres robót precyzują: Przedmiar robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 7
Czytaj całość >

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

05-07-2018
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem- systemem operacyjnym w ilości 45 szt. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Czytaj całość >

Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi

09-04-2018
Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi
Czytaj całość >

Dostawę mikrokuwet do oznaczania glukozy na fotometrze HEMOCUE oraz mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny na fotometrze HEMOCUE LOW HB

16-03-2018
Dostawę mikrokuwet do oznaczania glukozy na fotometrze HEMOCUE oraz mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny na fotometrze HEMOCUE LOW HB
Czytaj całość >

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do zgrzewarek do jałowego łączenia drenów będących własnością Zamawiającego

06-03-2018
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do zgrzewarek do jałowego łączenia drenów będących własnością Zamawiającego
Czytaj całość >
Archiwum wiadomości

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00

tel. /17/ 867 20 33
Godziny pracy od 7.00 do 14.35