Potrzebujemy krwi 0 RhD+

Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD+

Zamówienia publiczne -aktualne

Dostawa zestawów do inaktywacji czynników zakaźnych wraz z dzierżawą urządzenia

18-01-2018
Dostawa zestawów do inaktywacji czynników zakaźnych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej i metodą aferezy wraz z dzierżawą urządzenia niezbędnego do prawidłowego wykonania procedury inaktywacji czynników zakaźnych
Czytaj całość >

Dostawę energii elektr. i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla budynku RCKK w Rzeszowie

15-01-2018
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 14 w ilości 700 000 kWh przez okres 12 miesięcy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Czytaj całość >

Przedłużenie wsparcia serwis., przedłużenie gwaran., subskrypcji ochrony antywirus.urządzeń FortiGate dostępowych w RCKK w Rz-wie

12-01-2018
Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi informatyczne - przedłużenie wsparcia serwisowego , przedłużenie gwarancji, subskrypcji ochrony antywirusowej urządzeń dostępowych FortiGate w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.
Czytaj całość >

Wykonanie badań w celu wykrycia w osoczu obecności wirusów RNA HAV i DNA B19V metodami NAT dla RCKiK Rzeszowie

18-12-2017
Wykonanie badań w próbkach donacyjnych w celu wykrycia w osoczu dawców obecności materiału genetycznego wirusów RNA HAV i DNA B19V metodami NAT dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Czytaj całość >

Kompleksowe usługi informatyczne

13-12-2017
Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi informatyczne ( tj. opieka informatyczna oprogramowania, wsparcie serwisowe, itp.) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Czytaj całość >

Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników .

24-10-2017
Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników .
Czytaj całość >

Zakup samochodu specjalistycznego do transportu krwi i jej składników

10-10-2017
Zakup_specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników
Czytaj całość >

Usł.infor.poleg.na przedłużeniu gwaran.na urządzenie/serwis/wsparcie serwis.producenta dla sprzętu wraz z oprogr. w RCKK Rzeszów

12-07-2017
Usługa informatyczna polegająca na przedłużeniu gwarancji na urządzenie/serwis/wsparcie serwis. producenta sprzętu i oprogramowania oraz udzielenie serwisu/wsparcia serwis. dla będącego w posiadaniu RCKK w Rzeszowie sprzętu wraz z oprogramowaniem.
Czytaj całość >

Rozbudowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14

28-06-2017
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 (działka nr 487, obręb 208), obejmującego wykonanie następujących robót budowlanych: Zadanie nr 1 – dobudowa nowej sali konferencyjnej Zadanie nr 2 – rozbudowa istniejącej części preparatyki i bloku pobrań Zadanie nr 3 – remont i modernizacja połaci dachu wraz z wyposażeniem technicznym istniejącego dachu
Czytaj całość >
Archiwum wiadomości

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00

tel. /17/ 867 20 33
Godziny pracy od 7.00 do 14.35