Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Zamówienia publiczne -aktualne

Dostawę odczynników, mat. zużyw. i eksploat. do wykonywania badań z zakresu diagnostyki krzepnięcia metodami krzepnięciowymi

17-05-2019
Dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań z zakresu diagnostyki krzepnięcia metodami krzepnięciowymi wraz z dzierżawą analizatora
Czytaj całość >

Zakup i dostawa urządzeń medycznych

16-05-2019
Zakup i dostawa urządzeń medycznych
Czytaj całość >

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku RCKi K w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 oraz pomieszczeń Terenowych Oddziałów”

13-05-2019
Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 oraz pomieszczeń Terenowych Oddziałów”
Czytaj całość >

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na okres 12 miesięcy

13-05-2019
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących na wyposażeniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie- wykaz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wykaz zamawianych materiałów eksploatacyjnych zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
Czytaj całość >

Dostawa czekolady ( a 100 g ) na okres 12 m-cy

01-05-2019
Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania tj: Dostawę czekolady ( a 100 g )na okres 12 m-cy, Nr postępowania : DTZ.261.11 ZP.2019 odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl
Czytaj całość >

Dostawa materiałów zużywalnych do archiwizacji próbek materiału biologicznego na systemie 3S Safe Sampling

11-04-2019
Dostawa materiałów zużywalnych do archiwizacji próbek materiału biologicznego na systemie 3S Safe Sampling
Czytaj całość >

Usługi ubezpieczenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

08-04-2019
Usługi ubezpieczenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Czytaj całość >

Dostawa materiałów zużywalnych do archiwizacji próbek materiału biologicznego na systemie 3S Safe Sampling dla RCKi K w Rz-wie

26-03-2019
Dostawa materiałów zużywalnych do archiwizacji próbek materiału biologicznego na systemie 3S Safe Sampling dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie .
Czytaj całość >

Dostawa mikrokuwet do ozn.hemoglobiny i glukozy oraz mat. ekspl. do analizatorów będących własnością RCKiK w Rzeszowie

20-03-2019
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny i glukozy oraz materiałów eksploatacyjnych do analizatorów będących własnością RCKiK w Rzeszowie
Czytaj całość >

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

04-03-2019
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
Czytaj całość >
Archiwum wiadomości

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00