Bannery kampanii - KLIK

Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Komu potrzebny jest szpik

Zamówienia publiczne -aktualne

Dostawę materiałów zużywalnych do separatorów komórkowych: AMICUS i AUTOPHERESIS C na okres 12 m-cy

18-02-2019
Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania tj: Dostawa materiałów zużywalnych do separatorów komórkowych: AMICUS i AUTOPHERESIS C na okres 12 m-cy Nr postępowania : DTZ.261.6 ZP.2019 odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl
Czytaj całość >

Świadczenie usług med. wykon. przez lekarza w zakresie kwalif. honorowych dawców do oddania krwi - Terenowe Oddziały i ekipy

13-02-2019
Świadczenie usług medycznych wykonywanych przez lekarza w zakresie kwalifikacji honorowych dawców do oddania krwi - Terenowe Oddziały i ekipy
Czytaj całość >

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezp. wytworzonych w RCKiK w Rzeszowie oraz w TO

08-02-2019
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz w terenowych oddziałach
Czytaj całość >

Remont nawierzchni dróg wewnętrznych przy budynku RCK i K w Rzeszowie

28-01-2019
Remont nawierzchni dróg wewnętrznych przy budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Czytaj całość >

Usługi informatyczne (tj. op. inform. oprog.,wsp. serw., przedłużenie gwaran., subskry. ochrony antywir. urządz. dostęp. FortiGate )

21-01-2019
Kompleksowe usługi informatyczne ( tj. opieka informatyczna oprogramowania, wsparcie serwisowe, przedłużenie gwarancji, subskrypcji ochrony antywirusowej urządzeń dostępowych FortiGate )
Czytaj całość >

Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystr. energii elektrycznej dla budynku RCKiK w Rzeszowie

17-01-2019
Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Czytaj całość >

Dostawa odczynników do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów na okres 36 miesięcy

16-01-2019
Dostawa odczynników do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów na okres 36 miesięcy
Czytaj całość >

Kompleksowe usługi informatyczne dla RCKiK w Rzeszowie

18-12-2018
Kompleksowe usługi informatyczne dla RCKiK w Rzeszowie
Czytaj całość >

Świadczenie usł.med. wykonywanych przez lekarza w zakresie kwalifikacji honorowych dawców do oddania krwi w RCKK Rz-ów

18-12-2018
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług medycznych wykonywanych przez lekarza w zakresie kwalifikacji honorowych dawców do oddania krwi w okresie 12 m-cy.
Czytaj całość >

Wykonanie bad. w próbkach donac.w celu wykrycia w osoczu dawców obecności materiału genet.wirusów RNA HAV i DNA B19V metodami NAT

11-12-2018
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań w próbkach donacyjnych w celu wykrycia w osoczu dawców obecności materiału genetycznego wirusów RNA HAV i DNA B19V metodami NAT dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie w ilości 33 117 próbek . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ
Czytaj całość >
Archiwum wiadomości

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00