Bannery kampanii - KLIK

Potrzebujemy krwi A RhD-

Komu potrzebny jest szpik

Zamówienia publiczne -aktualne

Dostawa odczynników i mat.eksp.do wykonywania bad.hemat. w ilości 45000 szt.wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 m-cy

21-01-2020
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań hematologicznych (morfologia krwi z rozmazem automatycznym) w ilości 45 000 sztuk wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy.
Czytaj całość >

Usługi informatyczne na rok 2020

16-01-2020
Kompleksowe usługi informatyczne tj. przedłużenie gwarancji/serwisu/wsparcia serwisowego producenta dla będącego w posiadaniu zamawiającego sprzętu i oprogramowania ( tj. serwery IBM, biblioteki taśmowe, przełączniki, oprogramowanie do wirtualizacji ) oraz przedłużenie wsparcia serwisowego, przedłużenie gwarancji, subskrypcji dla urządzeń dostępowych Fortinet (FortiAP, FortiGate, FortiWiFi, FortiAnalyzer, Forti Manager).
Czytaj całość >

Dostawa energii elektr. i zapewnienie świadczenia usług dystryb. energii elektr. dla budynku RCKK w Rzeszowie

14-01-2020
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 14 w ilości 700 000 kWh przez okres 12 miesięcy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Czytaj całość >

Kompleksowe usługi informatyczne na rok 2020

16-12-2019
Kompleksowe usługi informatyczne ( tj. opieka informatyczna oprogramowania, wsparcie serwisowe, przedłużenie gwarancji) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Czytaj całość >

Dostawa odczyn.pozwal.na jedn. wykrycie mat. genet. 3 wirusów: DNA HBV, RNA HCV, RNA HIV w pulach osocza met. całkowicie automat.

11-11-2019
Wszystkie dokum. oraz wszelka koresp. dot. niniejszego postępowania odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznycgh platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od: 09:00 do 17: 00 pod nr tel. 22 576-87-90 lub oneplace@marketplanet
Czytaj całość >

Wykonanie, dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli w pomieszczeniach RCK i K w Rzeszowie

22-10-2019
Wykonanie, dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli w pomieszczeniach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Czytaj całość >

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku RCK i K w Rzeszowie oraz pomieszczeń Terenowych Oddziałów -4 zadania

11-10-2019
Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Ralnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 oraz pomieszczeń Terenowych Oddziałów - 4 zadania
Czytaj całość >

Dostawa wagomieszarek do poboru krwi

11-10-2019
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie fabrycznie nowych wagomieszarek z głowicami zgrzewającymi do poboru krwi w ilości 3 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ.
Czytaj całość >

Usługi ubezpieczenia Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

09-10-2019
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie informuje, iż w dniu 9.10.2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na usługi ubezpieczenia Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Czytaj całość >

Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi. Części 1-2

09-10-2019
RCKiK w Rzeszowie informuje, iż w dniu 07.10.2019r. zostało opublikowane w Dzien. Urz.UE pod nr 2019/S 193-468170 postępowanie przetargowe na dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi, znak: ZZP-172/19. W/w postępowanie prowadzone jest przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia z siedzibą w Warszawie - link do dokumentacji: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/8842/details
Czytaj całość >
Archiwum wiadomości

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30
środa 7:00 – 17:00