Bannery kampanii - KLIK

Potrzebujemy krwi B RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Komu potrzebny jest szpik

Zgłoszenie powikłania poprzetoczeniowego

O wystąpieniu poważnej reakcji poprzetoczeniowej lub zdarzenia należy niezwłocznie zawiadomić RCKK Rzeszów telefonicznie (017) 867 20 43 oraz przysłać do analizy materiał do badań  wraz z kompletnie wypełnionym zgłoszeniem niepożądanej reakcji poprzetoczeniowej lub zdarzenia.

Materiał poprzetoczeniowy powinien zawierać:

  • resztki krwi i jej składników pozostawione w pojemniku po przetoczeniu (dotyczy pojemnika przy którym wystąpił odczyn oraz wszystkich pojemników, które były przetoczone biorcy w ciągu 3 kolejnych dni wstecz), odpowiednio zabezpieczony;
  • zestaw, którym wykonano przetoczenia;
  • próbki krwi biorcy pobrane przed przetoczeniem ( pracownia serologii powinna przysłać wszystkie dostępne próbki biorcy) opisane imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL oraz datą i godziną pobrania próbki;
  • próbki krwi biorcy pobrane po przetoczeniu opisana imieniem i nazwiskiem numerem PESEL oraz datą i godziną pobrania próbki.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00

tel. /17/ 867 20 33
Godziny pracy od 7.00 do 14.35