Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Zgłoszenie powikłania poprzetoczeniowego

O wystąpieniu powikłania poprzetoczeniowego należy niezwłocznie zawiadomić RCKK Rzeszów telefonicznie (017) 867 20 43 oraz przysłać do analizy materiał poprzetoczeniowy wraz z kompletnie wypełnionym formularzem zgłoszenia odczynu poprzetoczeniowego.

Materiał poprzetoczeniowy powinien zawierać:

  • resztki krwi i jej składników pozostawione w pojemniku po przetoczeniu (dotyczy pojemnika przy którym wystąpił odczyn oraz wszystkich pojemników, które były przetoczone biorcy w ciągu 3 kolejnych dni wstecz), odpowiednio zabezpieczony;
  • zestaw, którym wykonano przetoczenia;
  • oryginalny zestaw do przetoczenia o takim samym numerze serii jak ten użyty do przetoczenia;
  • próbki krwi biorcy pobrane przed przetoczeniem ( pracownia serologii powinna przysłać wszystkie dostępne próbki biorcy) opisane imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL lub datą urodzenia oraz datą i godziną pobrania próbki;
  • próbki krwi biorcy pobrane po przetoczeniu opisana imieniem i nazwiskiem numerem PESEL lub datą urodzenia oraz datą i godziną pobrania próbki.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00

tel. /17/ 867 20 33
Godziny pracy od 7.00 do 14.35