Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Ozdrowieńcy

Komunikat dla osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i chcą oddać osocze do celów klinicznych, aby uratować życie i zdrowie chorych na COVID-19!


Osocze Ozdrowieńca zawiera przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19. Przetoczenie osocza wraz z przeciwciałami wspomaga leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami.

Za Ozdrowieńca uznaje się osobę, która przechorowała COVID-19 bądź przeszła bezobjawowe zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzone testem lub wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl

Osocze może oddać osoba w wieku 18-65 lat,  która została wyleczona i czuje się zdrowo co najmniej po:

14 dniach od ustąpienia objawów

i

14 dniach od zakończenia izolacji

Ozdrowieniec powinien spełniać standardowe kryteria zdrowotne dla honorowego dawcy krwi  m.in. waga, wzrost, dobry stan zdrowia (zapraszamy na stronę https://www.rckk.rzeszow.pl/dawcy-krwi/czy-moge-oddac-krew )

W Terenowych Oddziałach w Krośnie i Przemyślu można oddać osocze metodą plazmaferezy (na separatorze), w pozostałych Oddziałach tylko krew pełną, z której pozyskamy jedną, ale cenną jednostkę osocza z przeciwciałami anty-SARS-CoV-2 dla chorych.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki jako Ozdrowieniec zadzwoń do Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie celem umówienia wizyty

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 – 14:00

RCKiK w Rzeszowie 17 867 20 30 wew. 34, 39, 58 lub 17 867 26 71

  • Terenowy Oddział RCKiK w Krośnie 13 420 10 50

  • Terenowy Oddział RCKiK w Przemyślu 16 670 36 56

Możesz też napisać e-mail ozdrowieniec@rckk.rzeszow.pl podając imię i nazwisko, numer telefonu – na pewno oddzwonimy.

Kobiety, które były w ciąży bądź osoby po transfuzji krwi podlegają odrębnej procedurze
– pobrania próbki krwi i oznaczenia przeciwciał do antygenów HLA przed donacją osocza. 

Ostateczną i wiążącą decyzję o oddaniu osocza/krwi podejmuje lekarz w dniu kwalifikacji lekarskiej.

Dawca osocza musi wyrazić zgodę na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych
i do wydania do frakcjonowania.

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze

Kontakt dla Ozdrowieńców

poniedziałek - piątek od 7.00 do 14.00
tel. 17 86-726-71, 17 86-720-30 wew. 34, 39, 58
e-mail: ozdrowieniec@rckk.rzeszow.pl