Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Legitymacje i odznaczenia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, każdy Dawca, który honorowo oddał minimum 20 litrów krwi może ubiegać się o nadanie wyżej wymienionej odznaki.

W tym celu należy czytelnie wypełnić (najlepiej komputerowo lub PISMEM DRUKOWANYM)  wniosek, podpisać własnoręcznie  i złożyć w Rejestracji Głównej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie lub Terenowego Oddziału.  Po potwierdzeniu objętości oddanej krwi przez osoby uprawnione Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie wystąpi do Narodowego Centrum Krwi
o przyznanie odznaczenia.

Uwaga: wnioski muszą być wypełnione czytelnie najlepiej pismem drukowanym i podpisane w polu nr 7.

O terminie wręczenia odznaczenia będziemy Państwa informować listownie. 

Pliki do pobrania

  • Rozporządzenie

    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

  • Wzór wniosku

    Wzór wniosku - wersja doc

  • Wzór wniosku

    Wzór wniosku - wersja pdf

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00