Potrzebujemy krwi 0 RhD+

Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi B RhD-

Aktualności Rss

PILNIE POTRZEBNE OSOCZE OD OZDROWIEŃCÓW

30-09-2020

...szczególnie grupy AB


Zwracamy się z ogromną prośbą do osób, które przechorowały COVID-19, aby zechciały zgłosić się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie w celu oddania osocza do celów klinicznych.

Osocze Ozdrowieńca zawiera przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19.
Po przetoczeniu osocza wraz z przeciwciałami następuje eliminacja wirusa z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem, a tym samym leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami jest bardziej skuteczne.

Ozdrowieńcy to:

1. osoby, które zostały uznane za zdrowe po przechorowaniu COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu, lub

2. osoby po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, z wytworzonymi przeciwciałami do tego wirusa, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu, lub

3. osoby, które po zakażeniu SARS-CoV-2 nie miały wykonywanego testu, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo od zakończenia izolacji, lub

4. osoby, które przeszły zakażenie bezobjawowo (posiadają przeciwciała anty-SARS-CoV-2 potwierdzone testem) i minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał

 

i dodatkowo

5. mężczyźni bez transfuzji w wywiadzie, lub

6. kobiety bez ciąży lub transfuzji w wywiadzie, lub

7. osoby bez alloprzeciwciał do antygenów HLA.

8. wiek 18-60 lat

9. zgoda dawcy na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych i do wydania do frakcjonowania.

Jeżeli jesteś osobą, która przechorowała COVID-19 lub jesteś po zakażeniu SARS-CoV-2 i spełniasz dodatkowe warunki, jesteś zdrowy (sprawdź warunki zdrowotne jakie musi spełniać dawca krwi lub jej składników  www.rckk.rzeszow.pl zakładka  „dawcy krwi – czy mogę oddać krew) zadzwoń do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie celem umówienia wizyty (17 8672030 wew. 58 lub 39).

 

Lista aktualności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30
środa 7:00 – 17:00